Kategori: Trafik och infrastruktur

All uppdatering flyttas till Facebook och reduceras

Ni har säkert märkt att det varit lite uppdatering på hemsidan på sista tiden. Detta beror på tidsbrist till följd av heltidsstudier samt deltidsjobb. Det har varit en spännande och utvecklande tid med StockholmsNyheter och en dag kanske vi möts igen, men nu måste sidan tyvärr läggas på hyllan ett tag.

All uppdatering kommer hädanefter att ske på vår Facebook-sida och uppdateringarna kan komma att reduceras till följd av det ovan nämnda.

Från och med idag blir en ombudsman nytt stöd för SL-resenärer

Arkivofot: SpaksMedia

Arkivofot: SpaksMedia


Från och med idag har SL en resenärsombudsman. Ombudsmannen ska tillvarata resenärernas intressen och se till att hantering av kundärenden sköts korrekt.

– Varje dag gör drygt 700 000 personer tillsammans 2,5 miljoner resor i SL-trafiken. Resenären ska alltid vara vår första prioritet och resenärsombudsmannen är ett sätt för oss att ytterligare ta tillvara våra kunders upplevelser och synpunkter, säger Trafikförvaltningens förvaltningschef Anders Lindström, i ett pressmeddelande.

Resenärsombudsmannen ska inte ersätta dagens kundtjänst, som varje dag tar emot cirka 2 000 frågor eller synpunkter. Det är istället nästa instans, i det fall en kunds ärende inte har hanterats på rätt sätt, eller att återkommande fel eller brister inte åtgärdas som man kan ha anledning att förvänta sig. Ombudsmannen rapporterar direkt till förvaltningschefen.

– Det gör att vi förstärker möjligheterna för resenärerna att få sin röst hörd och att vi åtgärdar uppenbara fel så fort som möjligt, säger Anders Lindström.

Den nya resenärsombudsmannen heter Per Ekberg och har arbetat på SL/Trafikförvaltningen sedan 1980. Karriären började som bussförare och efter några år blev det en roll som trafikplanerare på huvudkontoret.

– Jag har både rest och arbetat med kollektivtrafiken i hela mitt yrkesverksamma liv. Det är erfarenheter som kan komma väl till pass i min nya roll. Resenärsombudsmannen kommer att bli ytterligare ett stöd för våra resenärer när man anser att kontakten genom SL Kundtjänst har resulterat i otydliga svar, eller om man tycker att vår hantering av ett ärende inte har varit tillfredsställande, säger Per Ekberg, i ett pressmeddelande.

Elbilsvänligt på Stockholm Arlanda Airport

Foto: Roger Malmgren

Foto: Roger Malmgren


Tolv nya platser vid Terminal 2 är det senaste tillskottet i Arlandas utbud av laddstolpar för elbilar och laddhybrider. Nu kan flygplatsen erbjuda hela 82 laddplatser för elbilar, med möjlighet att parkera och ladda utan kostnad. Det innebär att koldioxidbesparingarna sedan juni 2012 nu uppgår till nästan 16 ton.

Stockholm Arlanda Airports satsning på laddplatser för elbilar fortsätter. Lågprisparkeringen Beta har fått ytterligare 20 laddstolpar till de 20 som fanns tidigare. Utanför Terminal 5 har laddplatserna utökas till totalt 20 stolpar. Nu har också de första tolv laddplatserna utanför Terminal 2 tillkommit.

Allt fler elbilsägare erbjuds möjlighet att ladda sina fordon på Stockholm Arlanda Airport. När man laddar sin elbil på Arlanda parkerar man för närvarande kostnadsfritt, vilket gör att besökarna sparar både energi och parkeringskostnader. Och för miljön blir det stora vinster; sedan juni 2012 har elbilsägarna laddat nästan 18500 kilowattimmar och därmed sparat in mer än 15,5 ton utsläpp av koldioxid.

– Stockholm Arlanda Airport har med dessa ytterligare platser med stor sannolikhet ett av landets mest omfattande erbjudanden till alla elbilsägare, säger Johan Lindsten, Ansvarig Marktransporter på Stockholm Arlanda Airport, i ett pressmeddelande.

Även på Arlandas uppställningsplats för taxibilar finns laddplatser, där taxibolagen är välkomna att kostnadsfritt ladda sina el-hybridsfordon.

Laddstolparna är ett led i flygplatsens arbete med att begränsa mängden koldioxidutsläpp. Miljöfordon premieras även på flygplatsens parkeringsplatser där de parkerar på de bästa platserna.

Nolltolerans mot skadegörelse vid återvinningsstationer i Sigtuna

SIGTUNA. Oordning och skadegörelse vid återvinningsstationerna i Sigtuna önskar Sigtuna kommun minska. Därför inleder Sigtuna kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett pilotprojekt med nolltolerans.

Det är Sigtuna kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som startar ett pilotprojekt för nolltolerans mot oordning och skadegörelse vid återvinningsstationerna inom kommunen. Meningen är också skapa en förebild för andra kommuner hur man kan samarbeta på bästa sätt.
– Vi vill göra Sigtuna kommun ännu snyggare och tryggare! Ett exempel är att förbättra ordningen vid återvinningsstationerna. Att vissa av dessa rent av utsatts för bränder är oacceptabelt. I Sigtuna kommun ska det råda nolltolerans mot nedskräpning och vandalisering. Tar vi alla vårt gemensamma ansvar kommer vi också att lyckas med detta, säger Lars Bryntesson (S) och Pierre Cengiz-Edstrand (MP) i ett gemensamt uttalande.

Kent Carlsson, vd för FTI, hoppas att pilotprojektet ska bli en förebild för hela Sverige och dess kommuner.

Återvinningsstationen på Sollenkrokavägen på Djurö stängs tillfälligt

Arkivfoto: SpaksMedia

Arkivfoto: SpaksMedia


DJURÖ. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) måste torsdagen den 13 februari tillfälligt stänga återvinningsstationen på Sollenkrokavägen vid Kustbevakningen på Djurö med anledning av ett byggprojekt.

Den 13 februari kommer återvinningsstationen på Sollenkrokavägen på Djurö att stängas tillfälligt. Anledningen till att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen tillfälligt stänger återvinningsstationen är att kommunen planerar att bygga en återvinningscentral på Djurö och behöver marken under byggtiden.

Stationen ställs tillbaka på sin ursprungliga plats hösten 2014, men något exakt datum saknas än så länge. Under byggtiden hänvisas invånarna till återvinningsstationen i Björkås Centrum.

Hjärtstartare installeras på regionaltågen i Mellansverige

Arkivfoto: SpaksMedia

Arkivfoto: SpaksMedia

Hjärtstartare installeras på regionaltågen i MellansverigeUnder januari kommer hjärtstartare att installeras på 23 regionaltåg i Mellansverige, från Mjölby i söder till Mora i norr. Bakom satsningen står Tåg i Bergslagen i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Syftet är att kunna rädda resenärer som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

– När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp kan en snabb insats med en hjärtstartare vara avgörande. Med hjärtstartare i kollektivtrafiken där många människor rör sig kan vi rädda fler liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, i ett pressmeddelande.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Bara omkring 500 av dem överlever. Forskning visar att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.Tåg i Bergslagen installerar nu hjärtstartare på alla sina 23 tåg som trafikerar Örebro län, Västmanland, Dalarna, Gävleborgs län samt delar av Östergötland och Värmland. Installationerna görs i samarbete med Hjärt-Lungfonden och beräknas vara klara den 1 februari. Därefter kommer ombordpersonalen, sammanlagt 200 anställda, att utbildas i hjärt-lungräddning och i att hantera hjärtstartare. Satsningen är en del av Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige.

– De tre miljoner resor som görs med Tåg i Bergslagen varje år ska vara hjärtsäkra.
Tillsammans med Hjärt-Lungfonden installerar vi hjärtstartare ombord för att göra det tryggare att resa med oss, säger Hugo Oljemark, vd för Tåg i Bergslagen, i ett pressmeddelande.

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Bärgning av urspårade tåget avbröts tidigt i morse

140107_tågurspårning_huddinge

HUDDINGE. Inatt påbörjades bärgningsarbetet av det urspårade tåget i Huddinge, men fick avbrytas tidigt i morse. Man hade då inte hunnit bärga alla vagnar. Inatt kommer man återuppta bärningsarbetet. Igår beräknade Trafikverket att spåret kommer vara farbart igen på måndag.

 

SNTV: Tågurspårning i Huddinge ställer till det för tågtrafiken

HUDDINGE. Ett tåg spårade ur natten mot tisdag. Flera av tågets fem vagnar spårade ur, men ingen person ska ha skadats fysiskt. Trafikverkets pressjour uppger till StockholmsNyheter att det kommer ta cirka en vecka innan spåret är farbart igen. Läs mer här!

Avtal påskrivet om tunnelbanan till Barkarby och 14 000 nya bostäder

I dag samlades parterna i 2013 års Stockholmsförhandling för att signera avtalen om utbyggd tunnelbana. Avtalen som undertecknats av representanter av staten, landstinget och berörda kommuner innebär för Järfällas del en förlängning av blå linjen från Akalla till Barkarby/Stockholm Väst, via Barkarbystaden. Det skapar förutsättningar för minst 14 000 nya bostäder i Järfälla och för en regional kollektivtrafikpunkt.

Avtalet hanterar sträckningar och stationer men också tidsplaner, organisation och finansiering. Idag är Järfälla en av de kommuner i Stockholmsregionen som förväntas växa mest och i avtalet om tunnelbanans utbyggnad förväntas Järfälla bidra med 14 000 nya bostäder till 2030. Merparten av dessa kommer att byggas i den redan framväxande Barkarbystaden.

Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby beräknas kosta ca 2,9 miljarder kronor. Investeringen finansieras gemensamt av staten och Stockholms läns landsting samt Järfälla kommun vars medfinansiering uppgår till 800 miljoner kronor, vilket helt finansieras genom markförsäljning och ökat bostadsbyggande.

De som bor och arbetar i Järfälla får genom utbyggnaden av tunnelbana ännu bättre förbindelser. Dessutom tas ytterligare ett steg mot att Barkarby Station/Stockholm Väst blir en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter som en framtida omstigningspunkt mellan pendeltåg, tunnelbana, regionaltåg cykel och buss.

I ett pressmeddelande från Järfälla kommun säger kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Löfgreen, som signerade avtalet för Järfälla kommun:
– Genom utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby i Järfälla kommer vi kunna bygga både fler bostäder och snabbare. Att vi dessutom nu tar ett tydligt steg mot skapandet av Stockholm Väst som en framtida superpunkt för hela regionen är inte bara bra för Järfälla och Stockholm utan för hela Mälardalsregionen.

En förutsättning för avtalets giltighet är att alla parter i Stockholmsförhandlingen fattar formella beslut om respektive avtal. I Järfälla planeras detta att ske i kommunfullmäktige den 3 mars. Därefter ska detaljplanering med förstudier om spårdragning, stationslägen m.m. utredas. Byggstart är planerad till 2016 och trafikstart till cirka 2021.

Tågurspårning i Huddinge orsakar kraftiga störningar i tågtrafiken

bildspecial_banner

Detta bildspel kräver JavaScript.

HUDDINGE. Ett tåg spårade ur inatt strax efter Huddinge station. Detta medför stora trafikstörningar i tågtrafiken till och från Stockholm.
 – Prognosen just nu är att det kommer ta cirka en vecka, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket. 

Det var inatt som ett godståg spårade ur strax efter Huddinge station. Just nu är två av fyra spår avstängda förbi olycksplatsen. Såväl fjärrtågstrafiken som pendeltågstrafiken påverkas av urspårningen. Vissa pendeltåg är helt inställda. Pendeltåg på linje 38 mellan Uppsala – Tumba är helt intställt på sträckan Älvsjö-Tumba.

– Prognosen just nu är cirka en vecka. Fjärrtågen till Göteborg leds om via Västerås och detta medför cirka en timmes försening, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.

Göte Larsson bor i en villa alldeles intill järnvägen och han berättar om det drastiska uppvaknandet han fick natten till idag.
– Jag låg och sov och vaknade vid halv ett av att det dundrade som tusan. Jag tänkte att ”nu har pannan gått”, så jag gick runt i huset och kollade, men hittade inget.

Men precis när Göte Larsson bestämt sig för att gå och lägga sig igen, såg han tåget. Med tanke på det oväsen han vaknade av förstod han att det spårat ur.
– Normalt sett brukar de ju vara 10-15 vagnar när de åker förbi här mitt i natten, men nu var det bara fem.
Göte Larsson berättar också att tågen inte brukar köra på det spåret som är närmast husen, alltså det spåret tåget som spårade ur körde på.

Orsaken till olyckan kan ha varit en trasig växel. Aftonbladet skriver att vid en kontroll, genomförd av entreprenören Infranord den 13 december, påträffades två lösa bultar i rälsen på den aktuella olycksplatsen. Det är dock fortfarande oklart vad exakt som orsakat nattens olycka.

Det är oklart när bärgningsarbetet kommer att kunna påbörjas. För att åka regionaltåg söderut kan man ta pendeltåget till närmsta regionaltågsstation söder om det urspårade tåget. Enligt Beisi Sundin kommer man att ha ett möte vid 11.30 och därefter kommer man troligen kunna komma med en bättre prognos.

För att resa med regionaltåg söder om Stockholm kan man ta pendeltåget till närmsta regionaltågsstation söder om urspårningen för att där byta till sitt regionaltåg, förutsatt att det stannar på den regionaltågsstationen. Regionaltåg stannar bland annat i Flemingsberg och Södertälje Syd.